logo
 Pronájem a montáž rámového lešení. Půjčovna hliníkových montážních věží.
nic
      H O M E
nic
      LEŠENÍ LAYHER
nic
      POJÍZDNÉ LEŠENÍ
nic
      C E N Í K Y
nic
      FOTOGALERIE
nic
         C E R T I F I K Á T
nic
      V O P
nic
         ROZHODČÍ DOLOŽKA
nic
         Š K O L E N Í
nic
nic
Charakteristika fasádního lešení LAYHER

      1. svislý ocelový pozinkovaný rám
      2. podlážka (dřevěná svlakovaná, ocelová pozinkovaná, hliníková, pertinaxová v hliníkovém rámu)
      3. boční zábradlí v běžném poli
      4. zábradelní nosník v posledním patře
      5. okopová zarážka příčná
      6. okopová zarážka podélná
      7. zábradlí
      8. zábradelní sloupek v posledním patře
      9. diagonála
     10. vřetenová výškově nastavitelná patka

      Délka pole: 0.73m, 1.09m, 1.57m, 2.07m, 2.57m, 3.07m
      Šířka pole 0.73m, 1.09m, při použití konzol je možné rozšířit pole o 0.36m, nebo o 0.73m
      Výška patra: 2m, výška přízemního patra min. 2.10 m
      Kotvení: kotvami, šrouby 12mm s oky do hmoždinek 14mm zavrtanými do fasády - běžně po 8 m; při
      krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m; úhlopříčné ztužení diagonálami každé páté pole

                              Charakteristika - rámové lešení Layher 0,73 a 1,09

      Jedná se o fasádní rámová lešení v šířkách buď 730mm nebo 1090mm, s užitným zatížením 2 kN/m².
      Lešení lze stavět v běžných případech do výšky 50m.
Základními díly jsou svislý ocelový rám, rektifikační patka, podlážka, diagonála, podélné zábradlí, boční zábradlí, okopová zarážka podélná a příčná, a v posledním patře zábradelní nosník a zábradelní sloupek.

      Uzavřené stavěcí svislé rámy dvou šířek730mm a 1090mm a tří výšek 670, 1000 a 2000 mm se na sebe osazují na trny, které jsou pevnou součástí rámu. Klínové spoje pro připojení dvoutrubkového zábradlí jsou umístěny na rámu zevnitř. Samonosné podlážky se osazují do horního U-profilu stavěcího rámu a zároveň vyztužují lešení v horizontálním směru. Podlážky se vyrábí dřevěné, ocelové pozinkované perforované, hliníkové a pertinaxové v hliníkovém rámu šířek 320 nebo 600mm a délek od 730 do 3070 mm.

      Hlavní nosnou konstrukci rámového lešení, tvořenou stavěcími rámy a podlážkami, doplňují zavětrovací diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém "poli.       K montáži fasádního lešení se prakticky používá pouze pěti stále se opakujících činností:
      1. osazení svislého stavěcího rámu
      2. zaklesnutí podlážky do rámu
      3. zavěšení zábradlí
      4. zaháknutí okopové zarážky na rám a zavětrování diagonálou

      Jednou z předností lešení Layher je i rychlá montáž a demontáž. Té napomáhá zejména jednoduchost, konstrukční důvtipnost a opakovatelnost jednotlivých dílů, ale také nízká hmotnost dílů, která snižuje namáhavost montáže a umožňuje snadnou manipulaci s díly lešení.

      Lešení Layher odpovídá současným trendům univerzálního lešení pro hrubou stavbu, dokončovací a rekonstrukční práce. Pomocí základních a doplňkových dílů lešení lze vyřešit jakýkoliv úkol nejen v oblasti stavební výroby.